Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 22 mei 2018

Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 22 mei 2018

28-5 De Algemene Vergadering werd geopend met een mooi gedicht van K.P. Kavafis, met als titel ‘Ithaka’, dat werd voorgedragen door mw. Gijbels, lid van de provinciale projectgroep ‘Identiteit en Zingeving’. Na bespreking van het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag 2017, werden er een aantal bestuursleden voor een nieuwe periode herbenoemd en van dhr. Hergarden afscheid genomen. Tot slot werd een uiteenzetting gegeven over de werkzaamheden van het landelijk verenigingsbureau KBO-PCOB en de stand van zaken m.b.t. de voortgang van de ontwikkelingen ‘KBO-PCOB vernieuwt’ door mw. Vanderkaa, directeur KBO-PCOB

terug naar overzicht