Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Belastingservice 2.1 KBO Zuid-Holland

Belastingservice 2.1 KBO Zuid-Holland

16-6 Na een geslaagd cursusaanbod voor de campagne inkomstenbelasting 2017 is na overleg met het (bonds) bestuur van KBO Zuid-Holland besloten om de Belastingservice in Zuid-Holland voort te zetten. Ook de vele positieve reacties die uit de in het jaar 2018 gehouden enquête naar voren kwamen waren een belangrijke steun voor dit besluit.

In de maanden november en december 2018 is een start gemaakt met de voorbereidingen van het cursusmateriaal voor de campagne inkomstenbelasting 2018.
Samen met de heer Roepert van KBO Flevoland is het cursusmateriaal in de vorm van 2 oefenopgaven samengesteld.
Op 10 januari 2019 is het oefenmateriaal op de landelijke cursusdag voor studiebegeleiders getest.
Met name het onderwerp “de eigen woning” gaf aanleiding tot veel discussie. Belangrijke oorzaak hiervoor was het feit dat de Belastingdienst dit onderdeel in de aangifte aanzienlijk heeft aangescherpt. Aanleiding hiervoor was een in het jaar 2018 door de Belastingdienst ingesteld onderzoek met als resultaat dat een groot aantal (meer dan 60%) aangiften over het jaar 2017 op het onderdeel “eigen woning” onjuist waren ingevuld.
In februari 2019 (week 7 en 8) zijn de cursusdagen voor belastinginvullers georganiseerd. Dit keer is gekozen voor 1 locatie namelijk Berkel en Rodenrijs, Zalencentrum Rehoboth.
Aantal cursisten 130 verdeeld over 8 dagen.
Op één van de cursusdagen is een vertegenwoordiger van de Belastingdienst aanwezig geweest met als doel zich te laten informeren over de huidige werkwijze van de Belastingservice 2.1 in Zuid-Holland. Dit bezoek werd bijzonder op prijs gesteld met name ook door de cursisten.
Al met al kan worden terug gekeken naar een zeer geslaagde start van de campagne inkomstenbelasting 2018.
Poldy Hergarden en Guido van Osselaer

terug naar overzicht