Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Cursus Ouderenadviseur

Cursus Ouderenadviseur

01-8 De cursus ‘Ouderenadviseur’ start in oktober 2018. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via uw KBO-afdeling!

Omdat er nog steeds KBO-afdelingen zijn waar geen of te weinig ouderenadviseurs zijn (m.n. in de steden), roepen wij alle geïnteresseerden op om zich aan te melden voor de cursus. ‘Senioren hebben uw hulp hard nodig!’


De functie van de vrijwillige ouderenadviseur is gelegen in het met ‘raad en daad’ bijstaan van senioren. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. Deze onafhankelijke hulpverlening richt zich op het gebied van wonen, vervoer, welzijn, sociale activiteiten, zorgverlening, inkomsten en ondersteuning in het algemeen. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.


De cursus van 7 bijeenkomsten is er op gericht diverse vaardigheden aan te leren. Daarnaast is het noodzakelijk dat cursisten in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting en een e-mailadres. Na afronding van de cursus, ontvangen de deelnemers een certificaat en identiteitspasje. KBO-leden zijn vrijgesteld van het betalen van cursusgeld en ontvangen een reiskostenvergoeding van KBO Zuid-Holland.


Kandidaten voor deze cursus kunnen alleen worden aangemeld door het bestuur van de plaatselijke KBO-afdeling, omdat deze verantwoordelijk is voor de ouderenadviseur. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vóór september 2018 contact op met uw KBO-afdeling. Heeft u geen contactgegevens van uw afdeling, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat van KBO Zuid-Holland (e-mailadres: info@kbozuidholland.nl of telnr.: 010-5218299, ma-do van 8.30-13.30 uur)

terug naar overzicht