Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 28 november 2017

Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 28 november 2017

01-12 Op 28 november 2017 kwamen de KBO-afdelingen van KBO Zuid-Holland bij elkaar voor de Algemene Vergadering, samen met kaderleden en genodigden. Na de opening door de voorzitter, de heer Thuis, werd het meditatief moment verzorgd door mevrouw Ameling, lid van de projectgroep Identiteit en Zingeving.

Zonder veel op- en aanmerkingen werd het verslag van de Algemene Vergadering en het werkplan 2018-2019 besproken en goedgekeurd. In verband met de afwezigheid van de penningmeester en de berichtgeving, vlak voor aanvang van de vergadering, over de afwezigheid van zijn vervanger werd besloten om de definitieve vaststelling van de begroting 2018 uit te stellen totdat de afdelingen de antwoorden zouden hebben ontvangen op de vragen die hierover waren gesteld.
Hierna werd stilgestaan bij het afscheid van de heer Heijltjes, lid van het bondsbestuur, en al actief bij KBO Zuid-Holland vanaf 2010 toen hij werd benoemd als lid van de werkgroep Educatie. In 2011 werd dhr. Heijltjes coŲrdinator van de projectgroep Ouderenadvisering om aan het einde van 2011 zijn werkzaamheden voor KBO Zuid-Holland tijdelijk te beŽindigen, vanwege toenemende werkzaamheden bij de landelijke politiebond. Vanaf 2013 was hij weer actief voor KBO Zuid-Holland. Als afgevaardigde van de KBO-regio Zuid-Holland Zuid werd hij lid van het Bondsbestuur. Als blijk van waardering voor al zijn werkzaamheden van de afgelopen jaren ontving dhr. Heijltjes uit handen van de secretaris een zilveren speld met gouden knop en bos bloemen.

Verschillende aanwezigen maakten gebruik van de rondvraag en als afsluiting van de Algemene Vergadering werd een interessante presentatie gegeven over val-, brand- en inbraakpreventie door de heer Taekema.

Voor mee foto's klik hier

terug naar overzicht