Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Gemeenschappelijke kernwaarden en speerpunten van KBO en PCOB: een goede basis voor samenwerking

Gemeenschappelijke kernwaarden en speerpunten van KBO en PCOB: een goede basis voor samenwerking

03-11 Op 24 oktober en 1 november kwamen diverse KBO-afdelingen bijeen voor de training ‘Besturen voor bestuurders’ in Bergschenhoek.

Door enkele bestuursleden van KBO Zuid-Holland werd duidelijk uiteengezet dat de gemeenschappelijke kernwaarden en speerpunten van de KBO en PCOB een goede basis vormen om samen de krachten te bundelen en nog effectiever de belangen van de senioren te behartigen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

 

Aanwezigen werden geļnformeerd over de mogelijkheden die samenwerking kan hebben voor de plaatselijke afdelingen van KBO en PCOB. Hierbij werden o.a. enkele voorbeelden genoemd van afdelingen die al jarenlang succesvol samenwerken en belangrijke gesprekspartners zijn voor de plaatselijke politiek, de media en diverse maatschappelijke organisaties. Verder werd stilgestaan bij de betekenis van netwerken, lobbyen en het omgaan met weerstanden bij de plaatselijke belangenbehartiging van senioren.

 

We kunnen terugkijken op twee succesvolle bijeenkomsten, waar de afdelingen hun voordeel mee kunnen doen.

terug naar overzicht