Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO komt op voor de belangen van senioren bij de gemeentepolitiek

KBO komt op voor de belangen van senioren bij de gemeentepolitiek

13-10 Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Wmo). Voor gemeenten, burgers en belangenorganisaties zoals de KBO is er de afgelopen jaren dan ook veel veranderd. Voor de belangenbehartiging van senioren zie je een verschuiving naar gemeentelijk niveau.

Met oog op de komende gemeenteraadverkiezingen in maart 2018 , een goed moment om hier aandacht aan te besteden. Reden voor de KBO-Zuid-Holland om op woensdag 4 oktober j.l. in Bergschenhoek voor de KBO-afdelingsbesturen een bijeenkomst “Gemeentepolitiek en belangenbehartiging” te organiseren. Middels een aantal interessante presentaties en discussies werd een helder beeld geschetst van de gemeentepolitiek en de wijze waarop de KBO op lokaal niveau voor de belangen van de senioren kan opkomen.

Gerrit Kruijt, voormalig gemeentesecretaris van Capelle aan den IJssel, gaf een aardige inkijkje hoe een gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie functioneert. Zo ging hij nader in op de duale bestuurlijke verhoudingen zoals de scheiding van verantwoordelijkheden bij B&W en gemeenteraad, de rol van de gemeente secretaris en de ambtelijke organisatie . Ook werd het beleidsproces op heldere wijze belicht.

Mevr.J.A. van Tatenhove (ChristenUnie), sinds 2014 wethouder van de Gemeente Lansingerland ging nader in op het politieke landschap binnen een gemeente en het belang en de invloed van adviesorganen, belangengroepen zoals de KBO en de pers.
Ook werd inzicht gegeven in de wijze waarop burgers binnen de gemeentelijke organisatie met klachten, aanbevelingen en bezwaren hun weg kunnen vinden.

Ton Thuis, voorzitter KBO-Zuid-Holland gaf een korte toelichting op een manifest voor een seniorvriendelijke gemeente dat deze zomer is uitgebracht door de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Hierin worden op basis van de beleidsspeerpunten; Inkomen/koopkracht, wonen en zorg, veiligheid, digitalisering en zingeving, voorwaarden en aanbevelingen uitgewerkt voor seniorvriendelijke gemeenten. Op 13 november zal de KBO Zuid-Holland, samen met de PCOB, hierover nog een speciale dag voor afdelingsbesturen organiseren. Tenslotte ging hij nader in op het belang van lobbyen. Een effectieve lobby kan van groot belang zijn bij de belangenbehartiging. “Mede door lokale activiteiten zoals hulp bij belastingaangifte en ouderenadvisering kan de KBO signaleren hoe maatregelen van gemeenten in de praktijk uitpakken. Deze terugkoppeling is voor gemeenten bijzonder waardevol “, aldus Ton Thuis.

De vragen en discussie maakte nog eens duidelijk dat belangenbehartiging op lokaal niveau maatwerk is en per gemeente kan verschillen. Uiteindelijk zal een goede afstemming leiden tot een passend seniorenbeleid.

voor meer foto's, klik hier

terug naar overzicht