Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak

Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak

03-8 De werkloosheid daalt, maar de ouderenwerkloosheid blijft achter. Uit CBS-cijfers blijkt dat ook hoogopgeleide senioren lastig aan het werk komen. De Telegraaf pakte ermee uit: ‘Veel ouderen hopeloos werkloos’. KBO-PCOB is blij dat er eindelijk erkenning komt voor dit probleem en ziet een rol voor markt én overheid weggelegd.

Het aantal WW-uitkeringen over de hele beroepsbevolking ligt momenteel op 4,3 procent. Bij senioren van 55 jaar en ouder is dit 7,8 procent. En al is er een daling te zien in de ouderenwerkloosheid, dit is niet volledig te danken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Bij velen is de WW gestopt waardoor zij in de bijstand terechtkomen. Aangezien zij geen WW-uitkering meer krijgen vallen zij buiten deze registratie, waardoor een grote groep werklozen niet in beeld is. Ook een hoge opleiding biedt geen garantie (meer) op werk. Het CBS constateert op 22 juni dat een hoogopgeleide 45-plusser die zijn baan kwijtraakt, een kans heeft van ongeveer 50 procent om binnen een jaar weer aan het werk te komen. Zelfs twintigers en dertigers met alleen een vmbo-diploma doen het beter, blijkt uit de CSBS-cijfers.

Kabinet en werkgevers
KBO-PCOB ziet graag dat het kabinet ervoor zorgt dat ook werkloze senioren gaan profiteren van de aantrekkende economie. Dat betekent maatwerk en persoonlijke begeleiding. Daarnaast is het van belang dat goede regelingen niet afgebouwd worden, maar in stand worden gehouden of gerepareerd. Het terugbrengen van de WW-duur van 2 jaar naar 3 jaar is daar een goed voorbeeld van. De mobiliteitsbonus, een korting op werknemersverzekeringen voor werkgevers die van 50 jaar naar 56 jaar is gegaan heeft een negatief effect. KBO-PCOB wil dat ook deze regeling wordt teruggedraaid. Er is eveneens een rol weggelegd voor de arbeidsmarkt en werkgevers. MKB Nederland en VNO-NCW hebben hen opgeroepen om voor iedere sollicitatieprocedure minimaal één vijftigplusser uit te nodigen. KBO-PCOB onderschrijft dit initiatief van harte.

Bron: KBO Nieuws 27 juni 2017

terug naar overzicht