Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
ALGEMENE VERGADERING KBO ZUID-HOLLAND 16 mei 2017

ALGEMENE VERGADERING KBO ZUID-HOLLAND 16 mei 2017

30-5 Op dinsdag 16 mei 2017 omstreeks 09.30 uur druppelden de eerste afdelingsbestuurders en genodigden binnen voor de Algemene Vergadering van de Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland in het Zalencentrum Rehoboth te Berkel en Rodenrijs.

Met medeneming van koffie en/of thee en een plak cake werd een plaats gezocht door 100 personen in de grote zaal. Voorzitter Ton Thuis startte om 10.00 uur met een meditatief moment en gaf aan dat wij samen bereid moeten zijn om op weg te gaan voor o.a. belangenbehartiging.

Bij het agendapunt mededelingen kwam onder andere aan de orde dat in de ledenraad KBO-PCOB was besloten dat de Nestor wordt samengevoegd met Perspectief van de PCOB.
Later in de vergadering kwam dit onderwerp nogmaals aan de orde tijdens een toespraak van de voorzitter van de Unie KBO, Wil van der Kruijs. Diverse aanwezigen vonden dat alle afdelingen de gelegenheid hadden moeten krijgen om een bijdrage aan de nieuwe naam van het magazine te geven. Wil van der Kruijs deelde mee dat de ledenraad samen met externe deskundigen op zoek zijn gegaan naar een geschikte naam en deze vervolgens hadden voorgelegd aan een lezerspanel.

Ook kwam het project belastingservice ouderenbonden uitgebreid aan de orde. Er waren een hoop vraagtekens maar ook tegenstand, waardoor diverse invullers waren gestopt. Er wordt nog onderzocht en bekeken of het zinvol is om belastinginvullers een cursus Ouderenadvisering te laten volgen, om signalen achter de voordeur eerder te kunnen oppakken en er iets mee te doen.

Tot slot werd er een interessante presentatie gegeven door mw. mr. A.C. Goedegebuure uit Zwijndrecht over levenstestamenten en erfrecht.

Na het aperitief en de lunch ging ieder weer huiswaarts omstreeks 13.00 uur.

23-05-2017
Henk Heijltjes

voor meer foto's klik hier

 

terug naar overzicht