Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Het laatste nieuws

KBO komt op voor de belangen van senioren bij de gemeentepolitiek

KBO komt op voor de belangen van senioren bij de gemeentepolitiek

13-10 Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Wet maatschappe...

Lees meer...

Keukentafelgesprekken onder de loep: bittere noodzaak

Keukentafelgesprekken onder de loep: bittere noodzaak

03-08 Begin juni debatteerde de Tweede Kamercommissie met minister Plasterk over het sociaal domein, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Kamerleden uitte...

Lees meer...

Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak

Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak

03-08 De werkloosheid daalt, maar de ouderenwerkloosheid blijft achter. Uit CBS-cijfers blijkt dat ook hoogopgeleide senioren lastig aan het werk komen. De Telegraaf ...

Lees meer...

ALGEMENE VERGADERING KBO ZUID-HOLLAND 16 mei 2017

ALGEMENE   VERGADERING   KBO ZUID-HOLLAND  16 mei 2017

30-05 Op dinsdag 16 mei 2017 omstreeks 09.30 uur druppelden de eerste afdelingsbestuurders en genodigden binnen voor de Algemene Vergadering van de Katholieke Bond va...

Lees meer...

Van het Dagelijks Bestuur (Katern juni 2017)

Van het Dagelijks Bestuur (Katern juni 2017)

04-05 Functioneren binnen een dagelijks bestuur betekent vaak dat je verantwoordelijk bent voor meerdere activiteiten. De coördinatie van het project ouderenadvi...

Lees meer...

Veel belangstelling voor de instructiebijeenkomst voor ledenadministrateurs van KBO-afdelingen.

Veel belangstelling voor de instructiebijeenkomst voor ledenadministrateurs van KBO-afdelingen.

03-05 De ledenadministrateurs van de KBO-afdelingen werden op 20 april welkom geheten door Fred Kuipers, lid van de projectgroep KBOLEDEN van KBO Zuid-Holland en lid ...

Lees meer...