Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Het laatste nieuws

Ouderenadvisering

 Ouderenadvisering

07-12 Bijscholingsdag en Cursus

Lees meer...

Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 28 november 2017

Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 28 november 2017

01-12 Op 28 november 2017 kwamen de KBO-afdelingen van KBO Zuid-Holland bij elkaar voor de Algemene Vergadering, samen met kaderleden en genodigden. Na de opening doo...

Lees meer...

Gemeenschappelijke kernwaarden en speerpunten van KBO en PCOB: een goede basis voor samenwerking

Gemeenschappelijke kernwaarden en speerpunten van KBO en PCOB: een goede basis voor samenwerking

03-11 Op 24 oktober en 1 november kwamen diverse KBO-afdelingen bijeen voor de training ‘Besturen voor bestuurders’ in Bergschenhoek.

Lees meer...

KBO komt op voor de belangen van senioren bij de gemeentepolitiek

KBO komt op voor de belangen van senioren bij de gemeentepolitiek

13-10 Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten meer taken gekregen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen (Wet maatschappe...

Lees meer...

Keukentafelgesprekken onder de loep: bittere noodzaak

Keukentafelgesprekken onder de loep: bittere noodzaak

03-08 Begin juni debatteerde de Tweede Kamercommissie met minister Plasterk over het sociaal domein, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Kamerleden uitte...

Lees meer...

Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak

Blijvend hoge werkloosheid onder 55-plussers vraagt om aanpak

03-08 De werkloosheid daalt, maar de ouderenwerkloosheid blijft achter. Uit CBS-cijfers blijkt dat ook hoogopgeleide senioren lastig aan het werk komen. De Telegraaf ...

Lees meer...